Make your own free website on Tripod.com
 

A Mucsonyi Arborétum


English versionEnglish version 
A Mucsonyi Arborétum alapítója, Kaulics Illés.
 

Emlékpark és parkerdõ létesítése

A történelem hosszú távon sokszor szolgáltat igazságot. Most is tanúi vagyunk egy ilyen folyamatnak, mely során én is hozzájutottam õseim földjéhez kárpótlás révén, mely terület a Rózsás ér mellett fekszik.

Amikor terveket szõttem, mit kezdek ezzel az elhanyagolt legelõvel, azt gondoltam vissza kell hozni a jól hasznosítható területek közé. Amikor ennek kapcsán elhatároztam, hogy beerdõsítem és ki akarom használni a terület potenciális termõképességét, eszembe ötlött, hogy Múcsonynak nincs erdeje, nincs hová ünnepnapokon kisétálni; aztán arra is gondoltam, hogy honfoglalásunk 1100 éves évfordulóján itt emlékhelyet létesíthetnék.

Így született meg a gondolat, mely ebben az ismertetésben konkrét tervek formájában megfogalmazva 1996. augusztus 20-án a megvalósítás útjára lépett.

Az emlékhely körül telepítendõ erdõ részben költségvetési támogatásból, részben saját erõbõl fog megszületni. Az emlékhely kialakításában remélhetõleg a Magyar Környezetvédelmi Egyesület fog segíteni. De ahhoz, hogy igazán szép, gondozott, az 1100 éves évfordulóhoz méltó környezet alakulhasson ki, társadalmi összefogásra van szükség, melynek tevékenységét egy alapítvány tehetné hasznossá. Ez az alapítvány fogná össze és szervezné, kiegészíthetné a már most is reálisan számításba vehetõ támogatásokat és a parkerdõ kialakításában a kis tó környékének megszépítésével, exóta fák telepítésével segítené a kezdeményezést.

Merészebb gondolatok is felszínre kerülhetnének pl. azzal, hogy nemcsak ez a 7.5 ha, hanem a szomszédos területek is hozzácsatolhatók lennének az emlékparkhoz.

Célul tûztük ki azt, hogy az emlékparkban kapjanak helyet a Nándorfehérvári csatában elhunytak emlékfái (kopjafái), az 1848/49-es szabadságharc hõsei, továbbá Magyarország nagyjai, pl. Széchenyi, Batthányi, stb... Ezen túl a 13 Aradi Vértanú emlékének is adóznánk kopjafák felállításával. Az I. és II. világháborúban elesettek és a holocaust áldozatainak, a Don-kanyarban elesetteknek is emléket kívánunk állítani, hasonlóan az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataihoz. Bízunk abban, hogy õk voltak az utolsó értelmetlenül meghalt emberek.

A múlt emlékei után, gondolva a jövõ nemzedékére, a park egy szegletében õshonos növényeket és a Magyarországon még ma is fellelhetõ növényeket, (kertészeti illetve gabonaféléket), valamint fûszer- és gyógynövényeket telepítenénk. Iskoláskorú gyermekeink közül egyre kevesebben ismerik ezen növények fejlõdését, illetve nincs alkalmuk figyelemmel kísérni a termesztésüket. A fenti növényekkel, gabonafélékkel teleültetett kert látogatása szellemi felfrissülést is adhat a környezetismereti és biológiai órák keretében. Így az ifjúsággal szakszerûen meg lehetne ismertetni a természetet, megszerettetni az erdõt és annak élõvilágát, és itt lehetne megtartani pár év múlva a környezeti órákat.
 

Köszönöm figyelmüket, kérem segítségüket, és közös munkánkhoz Isten Áldását.
 

Múcsony, 1996. augusztus

Kaulics Illés
(48) 352-134
 
  Az alapítvány számlaszáma: 11734152-24013374.

 

 A lap fejlesztés alatt!

Összeállította: Kaulics Kornél